+46 (0)31-300 1000

Leverantörinformation

Hisingens Lastbilscentral AB har följande förväntningar på leverantörer:

 • Fordon ska vara i trafiksäkert skick
 • Fordonets utrustning ska vara funktionsduglig och trafiksäker
 • Chaufförer/maskinister ska visa stor hänsyn till medtrafikanter. De ska kunna betraktas som föredömen i trafiken.
 • Förare ska hålla avstånd och inte överskrida gällande hastighetsgränser.
 • Förare som framför fordon eller maskiner ska vara drogfria. 
 • Lagar och regler ska efterlevas såväl avseende vägbelastning som kör- och vilotider.
 • Transport ska planeras så förare inte utsätts för onödig stress.
 • I fordon där bälte finns monterat ska detta användas vid körning.
 • Samtliga leverantörer som samarbetar med HLBC ska informeras om gällande policy.
 • HLBC ska i samarbete med leverantör arbeta mot vid varje tidpunkt uppställda trafiksäkerhetsmål.
 • Transportsedlar eller motsvarande ska vara HLBC tillhanda inom 7 arbetsdagar.

Detta är ett exempel på hur vi önskar få en transportsedel ifylld. 

Glöm inte att få den signerad! Utan signatur kommer den inte att faktureras eller avräknas.

/content/files/transportsedel.pdf

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.