+46 (0)31-300 1000

Miljö

 

Vi på Hisingens Lastbilscentral vill göra ett starkt intryck, men ett så litet avtryck i miljön som möjligt. Vår bransch har tyvärr naturligt en negativ inverkan på miljön. Därför arbetar vi aktivt för en minimerad klimatpåverkan genom att implementera ett miljötänk i våra processer, men också genom vårt dagliga arbete. Vi arbetar bland annat med källsortering, klimatsmarta inköp och energibesparande åtgärder. Vi ser hur viktig miljön är för oss alla och det ger oss en extra energi att veta att vi gör en skillnad.

Självklart följer vi gällande miljölagstiftning liksom dra och standarder inom miljöområdet, men vårt mål är att överträffa dessa. Vi försöker vara en förebild för våra anställda, våra kunder och leverantörer och även våra konkurrenter.

Praktiska exempel på hur vi arbetar med miljön

  • vi planerar våra körningar med så liten miljöpåverkan som möjligt
  • vi satsar hårt på återvunnet krossmaterial
  • vi arbetar med pdf-fakturor i största möjliga mån
  • vi arbetar med ledningssystem
  • i samarbete med våra leverantörer strävar vi kontinuerligt efter att minska miljöpåverkan

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.